Tudja-e, hogy miért nyalogatják a kutyák előszeretettel a gazdájukat?

Amikor vizet szagolok a szájából

Filipok úgy meg volt szeppenve, hogy elveszett a szava. Pedig Filipok úgy szeretett volna mondani valamit, de a torka kiszáradt a rémülettől. Csak nézett a tanítóra s megeredt a könnye.

Akkor a tanító megsajnálta.

paraziták a fejemben

Megsimogatta a fejecskéjét, s megkérdezte a gyermekektől, hogy ki ez a fiú. A tanító mutogatni kezdte Filipoknak a betűket, de Filipok ismerte már s egy kicsit olvasni is tudott. Filipok elkezdte: - Ef - i - fi, el - i - li, p - ok - pok, Fi-li-pok. Mind elnevették magukat.

melanoma paraziták

Filipok felbátorodott és így felelt: - Kosztyuska! Én szemfüles vagyok, s egyszerre mindent megértettem.

Én nagyon, de nagyon ügyes vagyok! A tanító elnevette magát és így szólt: - Imádságot tudsz-e? Filipok igennel válaszolt és az "Üdvözlégy Máriá"-ba kezdett, de egyetlen szót sem ejtett ki helyesen. A tanító nem hagyta tovább beszélni és azt mondta: - Várj egy kicsit azzal a hencegéssel, előbb tanulj. Attól fogva Filipok is együtt járt a gyermekekkel az iskolába.

Jött egy hullám, elsodorta s majdnem el is merítette.

VÁLOGATOTT MAGYAR KÖZMONDÁSOK

A galamb ágat vitt csőrében, meglátta, hogy merül a hangya, s ledobta az ágat neki a patakba. A hangya ráült az ágra s megmenekült. Nemsokára jött egy vadász és madárfogó hálót vetett a galambra. Már készült is a hálóját összecsapni, de a hangya felmászott a lábára s megcsípte: nyögött egy nagyot a vadász és a hálót elejtette. A galamb meg kirepült és messze szállott. Mása reggel amikor vizet szagolok a szájából vízért, hát meglátta, hogy az ajtajuknál valami fekszik, rongyba van csavarva.

Tudja-e, hogy miért nyalogatják a kutyák előszeretettel a gazdájukat?

Mása letette a vedret s kibontotta a rongyot. Alighogy hozzáért, sivalkodás hallatszott a rongyból: "Oá! Hangosan rítt: - Oá!

A beteg mig piheg, mindig remél.

Azt mondta az anyja: - Mi úgyis szegények vagyunk, hogy tudunk etetni még egy kisgyermeket? Elmegyek a rendőrkapitányhoz s megmondom, hogy vigyék innen.

ostorféreg megjelenése

Mása sírva fakadt s kérlelte az anyját: - Anyuska, nem eszik ez sokat, hadd maradjon nálunk. Nézd csak, milyen vörös és ráncos a kezecskéje, ujjacskája.

Megtartotta a gyermeket.

Egészséges kutya - beteg kutya

Mása etetgette, pólyálgatta s dalt is dúdolgatott neki, mikor lefektette. Anyám így felelt: - Kicsi vagy te még, megszúrod az ujjadat. Végül édesanyám előhúzott a ládafiából egy piros rongyocskát és odaadta nekem, aztán piros cérnát fűzött a tűbe és megmutatta, hogyan fogjam.

Teljes szövegű keresés Egészséges kutya - beteg kutya Azt szokták mondani: a jó gazda ránézésre is megállapítja, hogy kutyája egészséges vagy sem.

Dologhoz láttam, de nem tudtam egyforma öltéseket csinálni: amikor vizet szagolok a szájából egyik öltés túl hosszú lett, a másik meg nagyon a szélére került és keresztbe állt.

Közben megszúrtam az ujjamat, és szerettem volna visszafojtani könnyeimet, de anyám megkérdezte: - Mi az? Ekkor édesanyám játszani küldött. Este, mikor lefeküdtem aludni, szemem előtt ugrálni kezdtek az öltések; egyre csak azon töprengtem, hogyan tanulhatnék meg mielőbb varrni - és úgy éreztem: oly nehéz dolog ez, hogy sohasem fogom megtanulni.

pinworms kezeli a véleményeket

Most pedig, hogy felnőttem, már nem is emlékszem rá, hogyan tanultam meg varrni; és mikor a kislányomat tanítom varrni, csodálkozom rajta, hogy nem tudja jól tartani a tűt. Egy egér végigszaladt a testén.

Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy engedje el; így könyörgött neki: - Ha te eleresztesz, jót cselekszem veled. Nagyot nevetett az oroszlán ezen az ígéreten; hogy mondhat olyant az egér, hogy jót cselekszik széles spektrumú parazitaellenes szer ember számára s elengedte. Nemsokára vadászok fogták el az oroszlánt és fához kötözték.

a férgek gyors kezelése

Az egér meghallotta az oroszlán ordítását, odafutott, elrágta a kötelet és így szólt: - Emlékszel, nevettél - nem hitted, hogy jót is tudok cselekedni veled, de most már láthatod: tehet jót egy kis egér is.

Londonban kutyákat tanítanak be a megmentésükre.

Ezek a kutyák együtt laknak a tűzoltókkal, s amikor egy ház kigyúl, a tűzoltók beküldik őket, hogy hozzák ki a gyermekeket. Egy ilyen betanított kutya Londonban tizenkét gyermeket mentett meg egymagában; ezt a kutyát Bobnak hívták. Egyszer kigyúlt egy ház, s amikor a tűzoltók odaérkeztek, egy asszony futott hozzájuk.

Jajveszékelt és azt mondta, hogy egy kétesztendős kislánya maradt a házban. A tűzoltók beküldték Bobot.

Bob felszaladt a lépcsőn és eltűnt a füstben, öt perc múlva kifutott a házból, s kihozta a kislányt, a fogával fogta ingecskéjét. Az anyja odarohant a gyermekhez és sírt örömében, hogy kislánya megmenekült a haláltól. A tűzoltók megsimogatták a kutyát s megvizsgálták, nem pörkölődött-e meg; de Bob vissza akart futni a házba.

A tűzoltók azt hitték, hogy odabenn van valaki élő s elengedték.

Egészséges kutya - beteg kutya | Kutyatár | Kézikönyvtár

A kutya beszaladt, s csakhamar visszafutott s hozott valamit a foga között. Amikor az emberek megnézték, hogy mit hoz, elkezdtek nevetni valamennyien: egy nagy játékbabát hozott a szájában. Mondom neki: - Apus, vigyél engem is magaddal. Sírtam, sírtam s elaludtam.

Hát látom álmomban, hogy a falunkból egy ösvény fut fel a kápolnáig, s látom, ott megy apám az ösvényen. Utolérem s együtt megyünk a városba. Ahogy megyünk, látom - előttünk egy hevített kemence. Kérdem: - Apus, ez a város?

Azt mondom: - Végy nekem egy kicsi kalácsot. Akkor felébredtem, felkeltem, felhúztam a lábbelimet, felhúztam a kesztyűt és kimentem az utcára. Hát az utcán a gyermekek korcsolyáznak és szánkóznak. Én is elkezdtem szánkózni és addig szánkóztam, amíg át nem fáztam. Alighogy hazaérkeztem s felmásztam a kemencére, hallom - megjött apám a városból. Megörvendtem, felugrottam s megkérdeztem tőle: - Édesapám, vettél nekem egy kicsi kalácsot?

Felszöktem a padra, s örömömben elkezdtem táncolni. Mese Juhokat őrzött egy kisfiú, s mintha farkast látna, kiáltozni kezdett: - Segítség!

Tudja-e, hogy miért nyalogatják a kutyák előszeretettel a gazdájukat?

Odafutnak a parasztok s látják: hazug volt a kiabálás, így tett még kétszer vagy háromszor a fiú, míg egyszer csakugyan a nyájra tört a farkas. Kiáltani kezdett: - Ide hamar, ide, itt a amikor vizet szagolok a szájából A parasztok azt hitték, hogy rossz szokása szerint most is rászedi őket, s nem hallgattak reá. Látja a farkas, hogy nincsen mitől félnie s szétszaggatja kénye-kedve szerint az egész juhnyájat. Együtt mentek az úton, s ezt mondta a szamár a lónak: - Nehéz ez a teher, nem bírom az egészet cipelni, végy át tőlem egy keveset!

A ló nem teljesítette a kérését.

A szamár összerogyott és kimúlt a nagy erőlködéstől. A gazda mindent átrakott a szamárról a lóra, reárakta a szamár bőrét is. A ló most feljajdult: - Jaj nekem, szerencsétlennek, jaj nekem, szegény fejemnek! Nem akartam neki keveset segíteni, és most mindent cipelhetek, s még a bőrét is vihetem. Elértem az erdőt, szedtem a gombát s készültem már hazamenni. Hirtelen besötétedett, megeredt az eső, zengett az ég. Megijedtem, leültem egy nagy tölgyfa alatt. Olyan fényeseket lobbant a villám, hogy belefájdult a szemem s hunyorított a fénytől.

Fejem felett valami megreccsent és dörrent; azután ütést éreztem a fejemen. Lerogytam, s addig feküdtem így, míg el nem állt az eső.

Mikor magamhoz tértem, cseppek hulltak a fákról, az egész erdőben énekeltek a madarak, sütött a nap. A nagy tölgy ledőlt, s csonkos tönkjéből füst szálldogált.